• pier in zee  85 x115, 2011
  • pier in zee 90x115cm 2011
  • wolk boven zee, 120x100cm nr 2, 2012
  • wolken boven zee 105x125 2012
  • wolken boven zee, 2012,100x120, nr 1
  • zee met boot, 100x120, 2015
  • zee

Photos by Suzanne Glerum